Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy | Praha

autoři: Květ, Pijáček, Hamrník | 2017