centrální prostor Mendlova náměstí | Brno

autor: Květ | 2005